Diskusija "Kas ir meistarība 21. gadsimtā? Vai profesionālā izglītība izveido profesionāļus?"

28.06.2019 14:00 - 15:00

Swedbank izglītības skatuve 26

Rīko:

Izglītības un zinātnes ministrija

Apraksts:

Sena paruna saka: amats – zelta pamats. Mainoties darba tirgus struktūrai, aug pieprasījums pēc gudriem un prasmīgiem profesionāļiem, atbildīgiem darītājiem: visdažādāko tehnoloģisko iekārtu operatoriem un inženieriem, tehniķiem ķīmijā, kokrūpniecībā, gudriem dizaineriem un citiem meistariem,  kuri savieno modernu tehnoloģiju pārzināšanu,  bet prot strādāt arī ar vissarežģītākajiem un ekskluzīvākajiem instrumentiem – zelta rokām un zelta sirdi. 

Kādas prasmes, iemaņas apgūst  mūsdienīgā profesionālajā izglītībā? Kā veicināt jauniešu interesi, vecāku atbalstu par labu kvalitatīvai profesionālai izglītībai? Vai darba tirgus ir gatavs pārorientēties no zemu izmaksu darbaspēka uz kvalificētiem, prasīgiem, vērtīgiem profesionāļiem?  Kas un kā veido mūsdienīgus sava amata meistarus un kur tie rodas? 

Piedalās:

Pasākumu vada: