Saruna-simposijs "Kas īsti ir drosme? Seno grieķu viedokļi mūslaikos"

28.06.2019 15:30 - 16:30

SPULDZE skatuve 21

Rīko:

Ilze Rūmniece Ilona Gorņeva

Apraksts:

Kas ir drosme, ko nozīmē būt drosmīgam un cik drosmīgi tad īsti esam? Senie grieķi, daloties savā pieredzē un pasaules izjūtā, sprieduši par to, kur rodama īstenā drosme un kāda tā ir. Sākot ar episko drosmi, varonību, drosmes un taisnīguma attiecībām, līdz pat drosmei, ko raksturo līdzsvara atrašana starp bailēm un pārgalvību – šie un citi pavedieni atklāj, kā saskaņā ar antīkās pasaules liecībām vērtējama drosme gan pati par sevi, gan attiecībā pret citām cilvēka kvalitātēm. Lai gan ikdienā par to daudz neaizdomājamies, esam antīkās kultūras mantinieki, bet antīkās pasaules izzināšana patiesībā nozīmē sevis paša izzināšanu jebkuros laikos. Atdzīvinot simposija tradīciju, būsim gatavas rosināt un risināt sarunu par drosmi antīkajā pasaulē un mūslaikos!

Pasākumu vada: