“Visi mani heito!!!”: skolēnu kibervardarbības pieredze

28.06.2019 14:00 - 15:30

PROŽEKTORS skatuve 2

Rīko:

Latvijas Antropologu biedrība

Sadarbībā ar:

Latvijas Universitātes Antropoloģijas studiju nodaļa Latvijas Zinātnes padome

Apraksts:

Kad mēs kā sabiedrība saskaramies ar jauniešu vardarbību, mēs cenšamies to iespējami ātri novērst, rīkojam kampaņas, kas māca atpazīt un ziņot par vardarbību. Cenšoties jauniešus pasargāt, var piemirsties, ka, lai atbalsta mehānismi būtu efektīvi, tie ir jābalsta tieši jauniešu vardarbības izpratnēs un pieredzēs.

Lai noskaidrotu jauniešu attiecību veidošanas stratēģijas, vai un kā tās ietekmē tehnoloģiju attīstība, šī gada pavasarī LU antropoloģijas studenti pētīja jauniešu kibervardarbības pieredzi. Pētījumā noskaidrots, ka digitālā vidē īstenotām attiecībām raksturīga specifiska vardarbība, taču tā dažādi papildina vardarbību, kas veikta, piemēram, skolas telpās.

Tas liek vaicāt, kā jaunieši skaidro, pieredz un veic vardarbību? Vai esošie prevencijas un atbalsta mehānismi ir sasaistāmi ar ikdienas situācijām? Ar ko aizstāt vardarbīgās attiecību veidošanas prakses?

Diskusija organizēta LZP finansētā projekta nr.lzp-2018/1-0068 ietvaros.

Piedalās:

Pasākumu vada: