Diskusija "Vai tiesu izpildītāji darbojas sabiedrības labā?"

29.06.2019 17:00 - 18:30

Tiesiskuma telts 11

Rīko:

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome

Sadarbībā ar:

Tiesiskuma telts

Apraksts:

Vai kādreiz esat domājuši, cik gan jocīga un netaisnīga būtu pasaule, ja parādi nebūtu jāatdod, sodi nebūtu jāpiemēro un tiesas lēmumus neviens neievērotu? Kādā sabiedrībā mēs tad dzīvotu un cik civilizētas būtu cilvēku savstarpējās attiecības? Lai par šīm problēmām mums ikdienā būtu pēc iespējas mazāk jādomā, mūsdienās visā pasaulē šo jautājumu risināšana ir uzticēta tiesu izpildītājiem. Latvijā šobrīd ir 97 tiesu izpildītāji – valsts amatpersonas, kuru pienākums ir panākt tiesu spriedumu izpildi aizskartās puses, valsts un sabiedrības interesēs.

Piedalās:

Pasākumu vada: