Atpakaļ

Saruna "NVO spējas un iespējas"

Datums un laiks: 29. jūnijā 13:00-14:30
Skatuve: 11 Tiesiskuma telts
Norises vieta kartē:

Kā veicināt sabiedrības pilnvērtīgu iesaisti lēmumu pieņemšanā? Pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē (arī pašvaldībās) ir būtisks elements demokrātiskas sabiedrības nodrošināšanā. Valsts Kanceleja 2018. gadā nāca klajā ar aptauju “Kā veidot efektīvāku sabiedrības līdzdalību valsts un pašvaldību institūciju darbā”, kuras ietvaros uzdoti jautājumi par sabiedrības līdzdalības iespējām, šķēršļiem sadarbībai un ierosinājumiem sabiedrības līdzdalības veicināšanai, nonākot pie secinājumiem, ka valsts pārvaldei un sabiedrības pārstāvjiem atšķiras viedokļi, kā labāk sadarbību veicināt, kā arī ir svarīgi nodrošināt atgriezenisko saiti starp iesaistītajām pusēm. Diskusijas ietvaros plānots izcelt vairāku, iespējami atšķirīga profila un darbības NVO pozitīvo pieredzi un veiksmīgos risinājumus, kas ir nostrādājuši organizācijas mērķu sasniegšanā. Pārrunāsim arī šķēršļus un sarežģījumus, kas Latvijā kavē NVO veiksmīgu un efektīvu darbību, un meklēsim risinājumus, kā uzlabot un pilnveidot sabiedrības iesaisti.


Sadarbībā ar:

Tuvākās tiešraides

Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri