Atpakaļ

Diskusija "Informācijas atklātība publiskajā sektorā – kur esam un kurp ejam?"

Datums un laiks: 28. jūnijā 12:30-14:00
Skatuve: 11 Tiesiskuma telts
Norises vieta kartē:

Ir pagājuši jau vairāk nekā 20 gadi, kopš Latvijā ir spēkā Informācijas atklātības likums, kas noteic vispārīgās prasības informācijas atklātībai publiskajā sektorā.No vienas puses, viss ir šķietami kārtībā – tiesiskais regulējums ir izstrādāts, likums tiek piemērots.No otras puses, praksē vērojami daudz problemātiski gadījumi, kad iestādes atsaka informācijas pieprasījumus, norādot uz dažādiem apšaubāmiem apsvērumiem (piemēram, pārspīlētu komercnoslēpuma aizsardzību).Diskusijas nolūks ir saprast, vai esošais informācijas atklātības režīms sasniedz savu mērķi, vai pastāv kādas problēmas un vai ir nepieciešams veikt izmaiņas esošajā sistēmā.


Sadarbībā ar:

Tuvākās tiešraides

Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri