Diskusija "Informācijas atklātība publiskajā sektorā – kur esam un kurp ejam?"

28.06.2019 12:30 - 14:00

Tiesiskuma telts 11

Rīko:

Zvērinātu advokātu birojs FORT

Sadarbībā ar:

Tiesiskuma telts

Apraksts:

Ir pagājuši jau vairāk nekā 20 gadi, kopš Latvijā ir spēkā Informācijas atklātības likums, kas noteic vispārīgās prasības informācijas atklātībai publiskajā sektorā.

No vienas puses, viss ir šķietami kārtībā – tiesiskais regulējums ir izstrādāts, likums tiek piemērots.

No otras puses, praksē vērojami daudz problemātiski gadījumi, kad iestādes atsaka informācijas pieprasījumus, norādot uz dažādiem apšaubāmiem apsvērumiem (piemēram, pārspīlētu komercnoslēpuma aizsardzību).

Diskusijas nolūks ir saprast, vai esošais informācijas atklātības režīms sasniedz savu mērķi, vai pastāv kādas problēmas un vai ir nepieciešams veikt izmaiņas esošajā sistēmā.

Piedalās:

Pasākumu vada: