Saruna "Vides pieejamība kā priekšnoteikums iespējai būt līdzvērtīgam sabiedrības loceklim"

29.06.2019 17:00 - 18:30

Iesaistes telts 22

Rīko:

Veselības ministrija un Labklājības ministrija

Apraksts:

Droša un iekļaujoša fiziskā, emocionālā un sociālā vide ir pīlāri, uz kuriem balstās cilvēku ar invaliditāti pilnvērtīga integrācija sabiedrībā. Vienlīdzīgas iespējas iegūt izglītību, strādāt un būt sociāli aktīviem ir ieguvums ne tikai pašiem cilvēkiem ar invaliditāti, bet sabiedrībai kopumā. Sarunas laikā eksperti skaidros iekļaujošas vides jēdziena konceptu un  tās nozīmīgo lomu integrācijas procesā. Vērtēsim kā labos, tā ne tik veiksmīgos piemērus Latvijā un sniegsim atbildes uz jautājumu – kā sabiedrības locekļi un uzņēmēji var veicināt iekļaujošu darba un dzīves vidi cilvēkiem ar invaliditāti.

Piedalās:

Pasākumu vada: