Saruna "Inovācijas reģionā – mīts vai realitāte?"

29.06.2019 17:00 - 18:30

Cēsu telts 4

Rīko:

Cēsu novada pašvaldība

Sadarbībā ar:

Vidzemes plānošanas reģions

Apraksts:

Vai reģions var būt inovāciju līderis? Inovācija nav tikai augsto tehnoloģiju risinājumi, un to var atļauties ikviens. Resurss, kas ir tavā rīcībā, sevī slēpj lielāku vērtību nekā sākotnēji šķiet, tikai tas jāredz jaunā gaismā. Inovācija sākas ar domāšanas maiņu. Vidzeme mainās.

Vai tad, kad dzirdam vārdu “inovācijas”, pieļaujam domu, ka to īstā vieta ir Latvijas reģioni, t.i. ārpus Rīgas?! Vai tur ir cilvēki? Vai tur ir zināšanas? Vai tur ir potenciāls?

Inovācija sākas ar domāšanas maiņu, un tā pilnīgi noteikti ir jāmaina, jo šobrīd mainās arī spēles noteikumi. No vienas puses pastāv tendence likt lietā līdz šim neizmantoto resursu potenciālu, no otras – zinātkāre un eksperimentēšanas gars aicina savienot kopā šķietami nesavienojamo.

Sarunā izskanēs pieredzes stāsti, emocijas, apgalvojumi un apņemšanās. Parunāsim, kā tur īsti ir!

Piedalās:

Pasākumu vada: