Diskusija "Vai nacionālai mākslai ir izredzes globālajā laikmetā?"

29.06.2019 15:00 - 16:30

Cēsu telts 4

Rīko:

Cēsu novada pašvaldība

Apraksts:

Vai piederība konkrētai ģeogrāfiskajai un nacionālajai telpai gluži likumsakarīgi un teju neapzināti nozīmē kādu vienotu iezīmju kopumu radošajās izpausmēs, vai pasaulē, kur pārvietošanās apkārt zemeslodei kļuvusi par ikdienišķu parādību vēl kāda nozīme ir nacionālajai identitātei un izcelsmei? Vai māksliniekam svarīgi sajusties kā daļai no kāda kopuma vai arī viņi kļūst par kosmopolītiem, kam būtiskākie atskaites punkti ir kultūras metropoles? Vai māksla mūsdienās kļuvusi universāla?

Piedalās:

Pasākumu vada: