Jaunā mācību stunda "Drosme mācīt un mācīties"

29.06.2019 11:00 - 12:30

Cēsu telts 4

Rīko:

Cēsu novada pašvaldība

Apraksts:

Kāda izskatīsies mācību stunda Cēsu skolā un rotaļnodarbība Cēsu bērnudārzā pēc izglītības reformas? Skolēnus, vecākus un ikvienu, kas vēlas mācīties, uz jauno mācību stundu aicina Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes Izglītības satura un kvalitātes vadītāja Ramona Urtāne un metodiķe Dzintra Kozaka.

Pasākumu vada: