Atpakaļ

Saruna "Kā tu vari ietekmēt demokrātijas nākotni?"

Norises vieta: 13 Skatuve SPULDZE
Norises vieta kartē: Cēsu pils parks
Pasākuma valoda: angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā
Pasākums notiks tikai klātienē
Pirmo reizi kopš 2004. gada visā pasaulē ir vairāk autokrātisku nekā demokrātisku valstu (Bertelsmana transformācijas indekss). “Pilnīgā demokrātija” dzīvo mazāk nekā 6,4 % pasaules iedzīvotāju.

Demokrātija ir tieši atkarīga no pilsoņu līdzdalības. Mēs varam līdzdarboties ne tikai piedaloties vēlēšanās, bet arī iesaistoties pilsoniskajā aktīvismā un savas kopienas attīstībā. Demokrātija ir jāattīsta. Pie tās ir jāstrādā. Sarunas laikā mēģināsim rast atbildi uz to, kā TU kā iedzīvotājs vari dot savu ieguldījumu demokrātijas stiprināšanā savā kopienā, pilsētā vai valstī?

Sarunā ar Cēsu un Ārendāles pašvaldības pārstāvjiem, Arendalsukas (Norvēģijas demokrātijas festivāls) un Sarunu festivāla LAMPA rīkotājiem tiks meklēti risinājumi, kā mēs kā demokrātijas festivālu “mājvietas” varam stiprināt demokrātiju un veicināt cilvēku iesaisti tās procesos un pilnveidošanā.

Saruna notiks angļu valodā, būs pieejams tulkojums latviešu valodā.Iniciatīva „Tiltu veidošana starp Latvijas un Norvēģijas demokrātijas festivāliem un pašvaldībām” saņem dotāciju 56 200 EUR no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros.
Projekta mērķis ir sekmēt ciešāku sadarbību starp Latviju un Norvēģiju, pieredzes apmaiņu starp Sarunu festivālu LAMPA un festivālu Arendalsuka, Cēsu novada un Ārendāles pašvaldībām un paplašināt, un padziļināt Latvijā un Norvēģijā izpratni par aktuālajiem jautājumiem Eiropas, valsts, pašvaldības un festivālu līmeņos.
Tehniskais atbalsts
Ja rodas problēmas skatīties arhīvu vai ievēro kādas citas tehniskas problēmas festivāla mājaslapā, droši vērsies pie mūsu tehniskā atbalsta - ar prieku palīdzēsim!
[email protected]

Līdzīgi pasākumi

Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri