Atpakaļ

Diskusija "Mežs - dvēselei"

Datums un laiks: 20. augustā 15:30-16:30
Norises vieta kartē: Maija parks

Ilgtspējīgas attīstības pieeja meklē līdzsvaru starp dabas, cilvēka un ekonomiskās attīstības vajadzībām. Mežs ir vērā ņemams psihoemocionāla līdzsvara avots, latviskās mentalitātes un Latvijas ainavas sastāvdaļa un, tādējādi, būtiska ilgtspējas elementa - dzīves kvalitātes - neatņemama sastāvdaļa. Covid krīzes laikā piedzīvotā tūrisma objektu un to infrastruktūras pārslodze pierādīja, ka Latvijā ir nepieciešama kvalitatīvāka telpa rekreācijas vajadzībām. Kā pilnveidojama valsts un pašvaldību īpašumā esošo mežu ilgtspējīga izmantošana šim mērķim? Vai pašvaldību iedzīvotājiem jābūt teikšanai par apdzīvotas vietas ieskaujošiem mežiem? Kādus mežus cilvēki vēlas redzēt Latvijā?


Tuvākās tiešraides

Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri