Atpakaļ

Diskusija "Eiropas zaļais kurss un pašvaldības – kā inovācijas var palīdzēt?"

Datums un laiks: 20. augustā 14:00-15:30
Skatuve: 24 Pietura 2030
Norises vieta kartē: Ruckas parks

Eiropas Savienībā un Latvijā ir izvirzīti ambiciozi ilgtermiņa mērķi attiecībā uz klimatneitralitāti, siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājumu, bioloģisko daudzveidību un aprites ekonomiku. Šie mērķi netiks sasniegti, turpinot darboties un pieņemot lēmumus tāpat kā iepriekš. Kādas pārmaiņas būs vajadzīgas? No kā nāksies atteikties un ko - ieviest no jauna? Kas ir Latvijas pašvaldību lielākie izaicinājumi? Šīs sarunas laikā apskatīsim jau izdarīto - pozitīvos piemērus no Latvijas, kas var kalpot par iedvesmu jauno mērķu sasniegšanā.


Tuvākās tiešraides

Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri