Diskusija "Demokrātija mūsdienās un tās attīstības scenariji"

29.06.2019 14:30 - 16:00

Līdzdalības telts 17

Rīko:

Biedrība "Domnīca Profectus"

Sadarbībā ar:

Latvijas Pilsoniskā alianse

Apraksts:

Demokrātija pie mums ir atnākusi no Senās Grieķijas, kur tā tika izmantota mazās pilsētvalstīs politisku lēmumu pieņemšanai. Mūsdienās modernajās pasaules valstīs ar miljoniem iedzīvotāju demokrātija ir krietni mainījusies. Vai pārstāvnieciskajām demokrātijām ir kādi fundamentāli funkcionēšanas trūkumi? Sabiedrības neuzticēšanās politiķiem, zemā vēlētāju politiskā aktivitāte u.c. parādības liek uzdot šādus jautājumus. Kāda varēta būt turpmākā pasaules demokrātiju attīstība? Vai politiskās partijas zaudēs savu ietekmi un tās aizstās jaunas līdzdalības formas, interešu grupas un sabiedriskās kustības?

Uz šiem un citiem jautājumiem par demokrātiju stāvokli mūsdienās un to, kas mūs visus sagaida nākotnē meklēsim atbildes diskusijā.

Piedalās:

Pasākumu vada: