Vēstures skolotāja bibliotēka

28.06.2019 15:15 - 16:00

Cēsu izstāžu nams 31

Rīko:

Arvīds Dravnieks Biedrība “Publisko tiesību institūts”

Sadarbībā ar:

Zvaigzne ABC Izdevniecība RAKA Latvijas Valsts vēstures arhīvs

Apraksts:

Kam un kāpēc jābūt vēstures skolotāja bibliotēkā un galvā.