Diskusija "Balanss starp ekonomisko izaugsmi un Ilgtspēju"

29.06.2019 11:00 - 12:30

Siltumnīca 19

Rīko:

Rīgas Tehniskā universitāte

Sadarbībā ar:

Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā (NORDEN) Energouzņēmums Enefit EIT Climate-KIC Hub Latvia

Apraksts:

Bioekonomika, aprites ekonomika, zaļā ekonomika – dažādi nākotnes ekonomikas modeļi, kas paredz ilgtspējīgu attīstību, gudri optimizējot resursu patēriņu, ievērojot vides prasības un veicinot inovācijas dažādās nozarēs.  

Kas ir atslēga jaunu principu ieviešanai – valsts veidotas atbalsta sistēmas, pašu uzņēmumu iniciatīva, iestrādājot šos principus savā stratēģijā vai arī sabiedrības pieprasījums?

Kuram jāsper pirmais solis, ieguldot nākotnes ekonomikas sistēmas izveidē un ieviešanā?

Piedalās:

Pasākumu vada: