Diskusija "Visa Latvija tikai Rīgā? Drosme attīstīties reģionos"

28.06.2019 18:00 - 19:30

Iespēju telts 35

Rīko:

Norvēģijas Karalistes vēstniecība Finanšu ministrija

Sadarbībā ar:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Apraksts:

Latvijā ir būtiskas reģionālās attīstības atšķirības un reģioni iztukšojas. Pašvaldībām jāpieņem drosmīgi lēmumi, kā pielāgoties  pakalpojumu sniegšanai apstākļos, kad iedzīvotāju skaits samazinās. Vienlaikus sistemātiski jāturpina īstenot risinājumus reģionālās ekonomikas uzlabošanai, lai nodrošinātu darba iespējas esošajiem un iespēju atgriezties aizbraukušajiem. Rīgas plānošanas reģionā koncentrējas 52% valsts iedzīvotāju un 69% valsts IKP. Salīdzinājumam OECD valstu 329 metropoļu reģionos (pilsētu teritorijas ar iedzīvotāju skaitu virs 500 000) koncentrējas 55% OECD valstu iedzīvotāju un 60% OECD valstu IKP. OECD Eiropas valstu metropoļu reģionu IKP koncentrācija ir zemāka un sastāda 48% no OECD Eiropas valstu kopējā IKP, kas norāda uz salīdzinoši lielām reģionālajām atšķirībām Latvijā. Diskusijas laikā pārrunāsim, kādi risinājumi būtu jāīsteno pozitīvu pārmaiņu veicināšanai reģionos, tai skaitā uzņēmējdarbības vides uzlabošanai reģionos un pakalpojumu pieejamībai un sasniedzamībai. Diskutēsim par to, kā panākt Latvijas reģionu un to teritoriju līdzsvarotu attīstību. Kāds varētu būt dažādu nozaru ieguldījums? Centīsimies saprast, kas mums katram būtu jādara un kā tuvākajās desmitgadēs mainīsies mūsu dzīve.

Piedalās:

Pasākumu vada: