Orientēšanās trase "Drosme būt jaunam"

29.06.2019 12:30 - 16:30

ĪSSAVIENOJUMS skatuve 27

Rīko:

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Sadarbībā ar:

Baltijas Reģionālais fonds Dabas sporta zāle Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts” Jauniešu galvaspilsēta 2019

Apraksts:

Orientēšanās trase jauniešiem, kurā iedvesmoties drosmīgam pirmajam solim jauniešu iespēju izmantošanai. 
Orientēšanās trases ietvaros piedzīvosi iniciatīvas, starptautiskas pieredzes, sadarbības, sevis izaicināšanas, līderības un solidaritātes nozīmīgumu. Katram, kurš uzdrošināsies iziet trasi līdz galam, būs arī pārsteigums.