Brīva saruna "Vērtības un tiesības"

28.06.2019 20:00 - 21:30

DOTS skatuve 1

Rīko:

Arvīds Dravnieks Biedrība “Publisko tiesību institūts”

Apraksts:

Eiropas savienība ir valstu savienība, kuras respektē līdzīgas vērtības: cilvēka cieņu, brīvo gribu, demokrātisku iekārtu, vienlīdzīgu attieksmi un diskriminācijas aizliegumu, tiesiskumu jeb taisnīgumu un cilvēktiesības. Arī Latvijas sabiedrība tiecas pēc plurālisma, tolerances, solidaritātes. Kuras ir papildu Latvijas sabiedrībai svarīgas vērtības: latviskā dzīvesziņa, latviešu kultūra, pretošanās svešvarām, godīgums? Vai tās nenonāk pretrunā ar Eiropas kopējām vērtībām? Kā piespiest valsti ievērot šīs vērtības? Meklēsim atbildes kopā LAMPAs gaismā!

 

Piedalās:

Pasākumu vada: