Paneļdiskusija "Vai Latvijas un Ķīnas draudzība ir iespējama?"

29.06.2019 20:00 - 21:00

STARO skatuve 30

Rīko:

Jānis Kalugins

Apraksts:

Vai starp Latviju, kur komunistisks totalitārs režīms ar likuma spēku ir atzīts par noziedzīgu, un Ķīnu, kur valda komunistisks totalitārs režīms, – ir iespējamas attiecības, kuru pamatā ir savstarpēja saprašanās, uzskatu un interešu kopība? 
Latvija un Ķīna ir parakstījušas virkni starpvaldību līgumus, kuru preambulas ietver vārdus “draudzīgas attiecības”. Pirms diviem gadiem tika parakstīts Saeimas un Visķīnas Tautas kongresa saprašanās memorands, atzīstot, ka abu valstu draudzīgie kontakti atbilst abu valstu un tautu pamatinteresēm. 
Ko esam mācījušies no vēstures? Kāpēc šodien nav vērojams publisks nosodījums Ķīnas komunistiskā režīma īstenotajām politiskām represijām pret saviem iedzīvotājiem? 
Atklātas diskusijas par to, kas notiek ar mūsu vērtībām un morāli, kad Latvija arvien ciešāk mijiedarbojas ar komunistisku režīmu, nav bijušas. Mēģināsim to labot.

Piedalās:

Pasākumu vada: