Interaktīvā diskusija "Mainot priekšstatus par citiem"

28.06.2019 18:30 - 19:30

STARO skatuve 30

Rīko:

Lena Hercberga

Apraksts:

Pasaules praksē šobrīd pastāv divas nozīmīgas pieejas kā izturēties pret svešiniekiem: asimilācija (padarot “citus” par “mums”) un izslēgšana (padarot atšķirības neredzamas). Asimilācijas piemērus varam novērot dažādās integrācijas un samierināšanās programmās atšķirīgās pasaules malās. Savukārt izslēgšanas stratēģijas skaidri iezīmējas ierobežojošās naturalizācijas un izglītības programmās, kas diskriminē etnisko minoritāšu grupas. Šo atšķirīgo pieeju ietekmē zūd to telpu skaits, kurās atšķirības var satikties. Tas, savukārt, ved mūs citā demonizācijas virzienā. Par pamatu ņemot savu doktorantūras pētījumu (kā jaunieši Latvijā uztver atšķirības un citādo) kā arī tā metodoloģiju, Lena Hercberga aicina piedalīties eksperimentālā pastaigā, lai pārskatītu mūsu sociāli konstruētās citādības. Šāda saruna ir nozīmīga gan Latvijas, gan plašākas pasaules ietvaros (kuras daļa mēs esam), lai palīdzētu mums mainīt mūsu dialektisko pasaules uztveri un sākt aptvert dažādību pasaulē. Dalībnieku skaits tiks ierobežots līdz 25 cilvēkiem.       

Pasākumu vada: