Paneļdiskusija "Jaunietis pieaugušo pasaulē - palīdzēt vai netraucēt?"

28.06.2019 12:30 - 13:30

DZIRKSTELE skatuve 16

Rīko:

Latvijas Bērnu labklājības tīkls

Sadarbībā ar:

SIA "Excolo Latvia" Jauniešu iniciatīvu centrs "Mērķis"

Apraksts:

Vai daudzās iespējas jauniešiem Latvijā, par ko bieži dzirdam, ir tikai šķietamība? Vai arī, darbojoties jauniešu interešu vārdā, pārāk paļaujamies uz savu kā pieaugušo pieredzi un reti jautājam un ieklausāmies pašos jauniešos, lai noskaidrotu viņu vajadzības un redzējumu? Varbūt esam pārcentušies ar vēlmi pasargāt bērnus un jauniešus no dzīves grūtībām un pienākumiem, līdz ar to liedzot viņiem arī iespēju darīt pašiem, kļūdīties, gūt pieredzi un briedumu? Bet varbūt mūsdienu informācijas un tehnoloģijas laikmets ir izveidojis pavisam citu jauniešu paaudzi, kurai ir citas vērtības, prioritātes un izpratne par lietu kārtību? Šos un citus jautājumus pārrunāsim ar pašiem jauniešiem, lai dzirdētu viņu personisko pieredzi un viedokli par to:
•Kas ir mūsdienu jauniešu lielākie ikdienas izaicinājumi un kā mēs kā pieaugušie varam palīdzēt jaunietim ar tiem tikt galā?
•Kā jaunieši no savas perspektīvas redz savu un citu jauniešu lomu un iespējas Latvijā?
•Kas ir tas, ko varam darīt citādāk, lai veidotu uz savstarpēju cieņu, sapratni un sadarbību orientētu sabiedrību?

Piedalās:

Pasākumu vada: