Jaunumi

Visi jaunumi

TRIJU ZVAIGŽŅU ORDENIS PAR IEGULDĪJUMU DEMOKRĀTIJĀ.

Ieva Morica, Sarunu festivāla LAMPA direktore.

4. maijs šogad mums Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS komandā bija īpašs. Dienā, kad svinam Latvijas neatkarības atjaunošanu un mūsu iespēju dzīvot neatkarīgā, demokrātiskā, brīvā valstī, saņēmu Triju Zvaigžņu ordeni. Esmu no sirds pateicīga par šo augsto valsts apbalvojumu, tas ir visas Fonda DOTS komandas un visu to cilvēku un organizāciju nopelns, kas veido un atbalsta Sarunu festivālu LAMPA, lai stiprinātu Latvijā demokrātiju un cieņpilnu sarunāšanos. Liels paldies ikvienam no jums!

Maija sākumā tradicionāli svinam demokrātijas nedēļu – 1.maijā Satversmes sapulces sasaukšanas dienu, 4. maijā – Latvijas neatkarības atjaunošanu un 9.maijā svinēsim Eiropas dienu.

Ir dažādi veidi, kā mēs varam līdzdarboties demokrātijā. Šobrīd svarīgāko darbu augšgalā ir atbalsts Ukrainai tās brīvības un neatkarībās cīņā, ziedojot, iesaistoties brīvprātīgajā darbā un citos veidos. Drīz būs Eiropas parlamenta vēlēšanas – mūsu dalība vēlēšanās ir veids, kā demokrātiski varam paust savu balsi. Latvijā ir daudzas nevalstiskās organizācijas, kurās cilvēki nesavtīgi iestājas par sabiedrības kopējām, sabiedriskā labuma interesēm. Var ziedot šīm organizācijām, atbalstīt tās ar brīvprātīgo darbu, iesaistīties dažādos pasākumos.

Demokrātiskas sabiedrības izpausme ir arī veids, kā sarunājamies ģimenēs, darba vietās, sabiedrībā un kā mēs pieņemam lēmumus. Kad kopā ar Egitu Prāmu, Irinu Kuzņecovu uz Zakiu Elvang no Dānijas 2014. gadā domājām, ko mēs Latvijā varētu darīt, lai stiprinātu demokrātiju, Sarunu festivāla LAMPA ideja dzima, iedvesmojoties no Ziemeļvalstu festivāliem ar ticību, ka demokrātiju varam spēcināt, praktizējot līdzvērtīgu, atklātu, cieņpilnu sarunu par Latvijai, Eiropai, pasaulei būtisko. Pēc Krimas aneksijas 2014.gadā mēs pašos pirmajos festivāla plānošanas dokumentos rakstījām šādi: “mūsu kaimiņvalstī Ukrainā notiekošo var raksturot kā cīņu par idejām un vērtībām: demokrātiskās vērtības vs autoritārisms. Arī Latvija atrodas uz ideju un vērtību sadursmes robežas, un nevaram apgalvot, ka Latvijā demokrātijas tradīcijas ir iesakņojušās. Demokrātija ir gan process, kuru patstāvīgi jāuztur, gan mērķis, uz ko jātiecas. Ir svarīgi sekmēt cilvēku interesi par sociāl-politiskiem jautājumiem, diskusiju un sarunu kultūras attīstību Latvijā, vairot savstarpējo uzticēšanos, atbildību par savu un atbildību par savu un savas valsts, novada un pilsētas nākotni, kā arī spēju ar argumentiem aizstāvēt savu viedokli un ar cieņu uzklausīt citus un pretējus uzskatus.”

Valsts apbalvojums mums dod spēku un uzliek atbildību turpināt strādāt demokrātijas un sarunāšanās kultūras stiprināšanā. Un mēs to darīsim.

Foto: Ilmārs Znotiņš/ Valsts prezidenta kanceleja

 

 

Visi jaunumi