Tehniskais aprīkojums un digitālie rīki

Tehnoloģijas ir mūsu draugi, tikai jāiemācās ar tām sadarboties un izmantot savā labā. Nekad nevajag atteikties no mikrofona! Pat, ja moderatoram ir trenēta balss, mikrofons ļauj runāt niansēti, ieturēt pauzes, spēlēties ar intonācijām un – pats būtiskākais – izvairīties no kliegšanas. Pēdējais, ko jums vajag, ir likt apmeklētājam pie sevis uzdot retorisku jautājumu: “Ko es tev nodarīju? Ko tu uz mani kliedz?” Mikrofons tiek uztverts arī kā varas simbols – kuram tas pieder, tas valda pār pasākumu. Tāpēc daži rīkotāji izvēlas, uzdodot jautājumus auditorijai, neizlaist mikrofonu no savām rokām. Citi turpretim, lai pasākumu atdzīvinātu un atraisītu viesus, izmanto kantainus bezvadu mikrofonus (catch box – noķeramā kaste, no angļu val.), ko var brīvi pamest sarunas partnerim.

Otra biežāk izmantotā tehnoloģija publiskos pasākumos ir ekrāns. Tomēr jāatceras, ka ekrāns vienmēr uzvarēs konkurencē ar runātāju. Tāpēc nevajadzētu pieļaut kļūdu un pievērst ekrānam pārāk lielu uzmanību, bet izmantot to tikai kā palīgmateriālu, rādot ilustratīvus piemērus stāstītajam tekstam. Ekrāns lieti noder arī auditorijas iesaistē, un publika, 21. gadsimta anonimitātes atraisīta, ar tehnoloģiju palīdzību parasti sāk aktīvi iesaistīties notiekošajā. Piemēram, diskusijas dalībniekiem sūtot jautājumus, kas pēc tam parādās publiski uz ekrāna. Vai arī ar aplikācijas starpniecību piedaloties aptaujā vai balsojot par kādu no diskusijas jautājumiem. 

Populāras aplikācijas auditorijas iesaistei: Menti.com, Sli.do.

Noteikti padomāt par tehnoloģiju iesaisti der gadījumos, kad auditorijā ir vairāk par 30 cilvēkiem. Īpaši digitālie rīki, protams, patīk jauniešiem, taču nevajadzētu baidīties izmantot tehnoloģijas arī auditorijās ar lielāku vidējo vecumu. Tehnoloģijas patīk (gandrīz) visiem.

Mūsdienās ļoti vienkārši ir kļuvis nodrošināt tiešraidi no pasākuma sociālajos tīklos. Sevišķi būtiski tas var būt gadījumos, kad pasākums notiek dienas vidū vai arī vietas ietilpības dēļ nav pieejams visiem potenciālajiem interesentiem.

Digitālie rīki var lieti noderēt arī atgriezeniskās saites nodrošināšanai. Sarunu festivāla LAMPA pasākumu rīkotāji ir gan izmantojuši aplikācijas, kas veic dalībnieku uzskaiti uz vietas, gan arī, sūtījuši novērtējuma anketu pēc pasākuma. Protams, tehnoloģijas var būt arī pasākuma formāta pamatā (skat. nodaļu “Formāti). Galvenais – pirms notikuma septiņreiz nomērīt, vai viss tiešām strādā!

Atpakaļ