Mērķa nospraušana

 

Ļoti iespējams, ka mērķis jau ir skaidrs, kad cilvēkam rodas pati vēlme rīkot pasākumu. Taču tas ir skaidri jānoformulē. Vispirms pašam sev, atbildot uz apmēram šādiem jautājumiem – Kāds no tā būs labums? Man? Citiem? Vai šis pasākums ir nepieciešams? Ko tas mainīs?

Pasākums pats par sevi nav mērķis. Pasākums ir tikai līdzeklis mērķim. Kā tam tuvoties?  Pasākuma vērtība neesam mēs paši, bet gan tas, ko mēs spējam dot.

Sarunu festivāla LAMPA pasākumiem jau ir izveidojies noteikts vispārīgu mērķu kopums – mēs tiecamies pēc sabiedriskā labuma, skaram sabiedriski aktuālus jautājumus. Jebkam, ko mēs darām, jābūt vērstam uz virzību un attīstību. Mēs nerīkojam pasākumus sev pašiem, izšķiroša ir auditorijas iesaiste. Mēs ne tikai dodam, mēs gribam izmantot auditorijas zināšanas, gūt jaunas idejas, uzdot jaunus jautājumus un veidot jaunas sadarbības. Ļoti daudz ir iespējams, ja mēs spējam nodrošināt pasākumā demokrātisku vidi – tas ir, dodam iespēju izteikties katram cilvēkam un paust jebkuru viedokli bez riska tikt nosodītam.   

Šie ir vispārīgi, universāli mērķi. Katram pasākumam ir savs, iespējams, piezemētāks un daudz specifiskāks mērķis, un tas jums būs jāformulē pašiem. Sākumā – pēc iespējas vienkārši. Pagaidām izvairieties no oficiālās valodas, kādu pierasts redzēt dokumentos. Izklāstiet savu mērķi tā, it kā jūs runātu ar labu draugu. Pēc iespējas vienkārši, pēc iespējas šauri un precīzi. Tas palīdzēs jums pašiem – no precīzi noformulēta mērķa izrietēs nākamie jautājumi – auditorija, formāts u. c.  Bieži izplatīta kļūda ir pārāk plaši uzstādīts mērķis. Taču praksē var sanākt, ka mērķis sākumā var nebūt skaidri redzams. Nevajag no šādas situācijas baidīties. Mērķim būs jābūt skaidri definētam, kad tas tiks likts auditorijas priekšā.   

Atpakaļ