Gaidu menedžments

Pasākuma apraksts ir vēstnesis, kura mērķis ir likt cilvēkam atnākt un rosināt viņā gaidas. Tāpēc ir svarīgi izveidot skaidru aprakstu, kurā ir norādīta pasākuma tēma, mērķis un norises gaita. Ja rīkotājs ir norādījis, ka tas būs iesaistošs pasākums, tad tam tādam ir arī jābūt. Kad tas ir izdarīts, apmeklētājam jau būs izveidojies priekšstats par to, kurp viņš dodas. Cilvēks prognozē gan to, ko viņš iegūs no šī notikuma, gan arī to, kādā veidā tas notiks. Ja viņa gaidas neattaisnojas, tiek piedzīvota vilšanās: “Es gaidīju kaut ko pavisam citu!” Protams, vienmēr jārēķinās, ka ne visi cilvēki rūpīgi izlasa pasākuma aprakstu un izvēlas to apmeklēt nosaukuma vai kāda konkrēta dalībnieka dēļ. Tāpēc apmeklētājam, tiklīdz viņš ir ieradies pasākuma vietā, ir jāļauj “turēt roku uz pulsa” un jāiepazīstina ar spēles noteikumiem. Moderatoram ir jāizstāsta publikai, kas notiks, un vienmēr jābūt gatavam reaģēt uz situāciju. Ja apmeklētājam būs skaidrs pasākuma formāts, viņš jutīsies droši un varēs pats sevi sagatavot notiekošajam.

Vienkārša metode, kā noskaidrot publikas gaidas, ir pastaigāt sanākušo vidū pirms notikuma. Uztaustīt, kāds ir kopējas noskaņojums, kas ir šie cilvēki un ar kādām gaidām viņi ir atnākuši. Organizators vai moderators var arī atklāti pajautāt: “Ko jūs sagaidāt no šī pasākuma? Savlaicīgi saprotot auditorijas vēlmes un priekšstatus, organizatori kopīgi ar moderatoru var nodarboties ar gaidu menedžmentu. Ja cilvēks ir atnācis atpūsties, viņu pirms pasākuma var informēt, ka tā tomēr nebūs. Iespējams pirms lielā notikuma veikt aptaujas vai pētījumus, lai iegūtu labāku izpratni par to, ko cilvēki vēlētos dzirdēt diskusijā. Svarīgi ir radīt apmeklētājā jēgas izjūtu par to, kāpēc viņš vispār ir atnācis un ko mēs beigās ar to visu tālāk iesāksim. Pretējā gadījumā viņam nebūs žēl pamest pasākumu.

 

Atpakaļ