Darbnīcas

WORLD CAFE

Nelielās, paralēlās grupās tiek apspriestas dažādas idejas. Praksē tie ir pieci seši galdiņi, pie katra sēž sarunas vadītājs. Cilvēki var atnākt pie jebkura galda, pakavēties 20-30 minūtes, izteikt savu viedokli un iet pie cita galdiņa. Viens dalībnieks var piedalīties piecās diskusijās pāris stundu laikā.

Parasti šāds formāts tiek izmantots, lai savāktu idejas par vairākām tēmām, kas ir savstarpēji saistītas. Pie viena galdiņa tiek meklēts viens, pie otra kaut kas cits. Katram galdiņam skaidrs darba uzdevumus, daudz atkarīgs no vadītāja. Visiem ap galdiņu sēdošajiem jādod vārds. Uz galda noder liela lapa vai vairākas mazas lapiņas, kur var ķēpāties, pierakstīt, kas nav pateikts. Tas ir pirmais raunds. Pēc rotācijas vadītājs izstāsta, kā bija, dalībnieki dod savu atgriezenisko saiti, komentāru par diskusiju.

Formāts tiek izmantots prāta vētrām, ideju vākšanai, kā arī, lai cilvēkus “satīklotu”, aicinātu izteikt idejas ārpus savas specifikācijas. Mīnuss – nav interesanti plašākai auditorijai vērot no malas.

 

 

Atpakaļ