Atpakaļ

2. septembrī 15:30-17:00

Diskusija "Gaujas Nacionālais parks un bioekonomikas attīstība. Iespējas un risinājumi."

2020. gads vides politikai ir īpašs. Eiropas Savienība nākusi klajā ar Zaļo kursu un attiecīgajiem finanšu atbalsta instrumentiem, Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, Aprites ekonomikas un klimata krīzes risināšanas plānošanas dokumentiem. Nepieciešama strauja sabiedrības attieksmes maiņa, lai pārnestu šos mērķus bioekonomikas sektoros, gudrā un ilgtspējīgā saimniekošanā. Arī Latvijas sabiedrībā pieaug pieprasījums pēc tīras vides un veselīgas pārtikas. Latvijas starptautiskās konkurences priekšrocības un iespējas ir lieli primārie bioloģiskie resursi, salīdzinoši nenoplicinātas augsnes, bet bioloģiskie produkti ar zemu pievienoto vērtību.

Gaujas nacionālais parks ir bagāts ar dabas vērtībām un ar lielu simbolisku nozīmi. Tas aizņem vairāk nekā 90 000 ha. Tajā ietilpst 4 pilsētas, kā arī lauku teritorijas ar lielu bioekonomikas potenciālu. Ņemot vērā nenoplicinātās dabas vērtības, kas atrodamas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, tā būtu ideāli piemērota no pesticīdiem brīvai saimniekošanai un zināšanās balstītas bioekonomikas un uzņēmējdarbības attīstībai.

Diskusijas dalībnieki meklēs atbildes, kā dažādas potenciālās Gaujas Nacionālā parka attīstības stratēģijas pārvērst reālās rīcībās gan cilvēku iesaistē, gan uzņēmumu sadarbībā, gan pārejā uz videi draudzīgākiem risinājumiem dažādās uzņēmējdarbības nozarēs.

 

Rīko:
Šajā vietnē tiek apkopoti Sarunu festivāla LAMPA diskusiju materiāli. Sarunu festivāls LAMPA neuzņemas atbildību par diskusijas dalībnieku viedokļu saturu, kā arī nerediģē to, ciktāl viedokļu saturs nav acīmredzami pretējs Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Dalīties:

Rīkotāji

Patroni

Lieldraugi

Draugi

Partneri

Informatīvie partneri