Viesturs Lārmanis

Viesturs Lārmanis

Latvijas Dabas fonda projekta "Grasslife" demonstrējumu vadītājs

Dabas aizsardzības eksperts. Strādā dažādos dabas izpētes, novērtēšanas un izglītības projektos, dziļi un pamatīgi pārzina bioloģiskās daudzveidības aizsardzības jautājumus. Viņš māk pavērt citu skatu uz pļavu, mežu vai seniem ainavu attēliem, un pievērst dabas aizsardzībai arī lielākos skeptiķus. Ir nesen atgriezies dzīvot savā dzimtajā, plašu mežu ieskautajā miestiņā Bekas, kas atrodas īpaši aizsargājamā ainavu apvidū Ziemeļgauja.