Atpakaļ

Kristīna Veidemane

ģeogrāfe un vides eksperte

Ģeogrāfe un vides eksperte, kura darbojas ar ainavas un ūdens resursu aizsardzības pasākumu plānošanu un ieviešanu dažādos mērogos – gan lokālos, gan reģionālos, gan Eiropas. Biedrībā “Baltijas Vides Forums” viņa izstrādā un piedalās dažādu vides projektu ieviešanā, kas vērsti uz labāku vides pārvaldību, sabiedrības un konkrētu mērķa grupu iesaisti vides problēmu risināšanā. Kristīna moderē diskusijas, konferences un seminārus, lai sekmētu plašāku informācijas un zināšanu pārnesi un daudzpusīgāku viedokļu apmaiņu. Aktīvi piedalās Vides konsultatīvās padomes darbā, kā arī dažādās darba grupās, komisijās un padomēs, lai integrētu sabiedrības intereses dažādu politiku izstrādē un īstenošanā.

Pasākumi

Kristīna Veidemane
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri