Atpakaļ

Sanita Lazdiņa

Latviešu valodas mācību satura izstrādes eksperte, VISC projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Latvijas Universitātes ieguvusi Dr. philol. grādu, kopš 1995. gada strādā Rēzeknes Augstskolā, ieņemot dažādus amatus (amatos (lektore, docente, asociētā profesore), kopš 2015. gada ir profesore. Ir bijusi viesdocētāja Ernsta Morica Arnta Greifsvaldes universitātes Baltistikas nodaļā, Igaunijas IZM un Arhimēda fonda stipendiāte Tallinas Universitātē. Stažējusies Milānas-Bikokas Universitātē etnolingvistisko un sociolingvistisko pētījumu veikšanā un Stendena Universitātē Nīderlandē multilingvāla mācību procesa organizēšanā.
Sanitas pētnieciskā darbība saistīta ar lietišķās valodniecības, sociolingvistikas, lingvistiskās ainavas un lingvistiskās etnogrāfijas izpēti. Vairāk nekā 40 zinātnisko rakstu autore, vairāku zinātnisko un mācību metodisko izdevumu, mācību grāmatu un monogrāfiju autore. Individuāli un autoru kolektīvos sagatavoti 12 izdevumi mazākumtautību skolām latviešu valodas un literatūras apguvei. Kopš 2008. gada ir viena no vadošajām valodniecēm, kas Latvijā un citās Baltijas valstīs praktizējusi, teorētiski skaidrojusi un popularizējusi lingvistiskās ainavas izpētes metodoloģiju, vadījusi pirmo promocijas darbu šajā valodniecības jomā.
Pirmo reizi Latvijā ir izmantojusi klases vērojumu (observation) kā datu ieguves metodi latviešu valodas kā otrās valodas apguves jautājumu izpētē.

Pasākumi

Sanita Lazdiņa
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri