Lauris Bokišs

Lauris Bokišs

Divu puiku tētis no biedrībās ģimenes atbalstam TĒVI

Divu puiku tētis no biedrībās ģimenes atbalstam TĒVI, ar pieredzi cilvēktiesību un bērnu tiesību jomā un skolotāja arodā. Skolu programmas "Dzīvei gatavs" vadītājs.