Baiba Strupiša

Baiba Strupiša

Mediatore, koučs, juriste

Baiba Strupiša, mediatore, koučs un juriste
Divdesmit gadu pieredze sarunu vadīšanā un konfliktu risināšanā – sākotnēji investīciju un biznesa sfērā, un tagad arī ģimenes konfliktos un sabiedrisko apspriešanu ietvaros. Apzinoties, ka katrai situācijai ir vairāki risinājumi, Baiba ar entuziasmu, pragmatiski un radoši iesaistās izaicinājumu situācijās – un Baibas pieredze ir pierādījusi, ka pat vienpadsmit atšķirīgu interešu gadījumā ir iespējams atrast efektīvus, veiksmīgus un ilgtspējīgus risinājumus.
Nesot integrētās mediācijas (in-M) ideju Latvijā Baiba ir ceļā uz mediācijas principu izdzīvošanu ikvienā ikdienas solī – praktizējot cieņpilnu, izprotošu un pieņemošu komunikāciju, uzmanības centrā paturot cilvēka individualitāti, kopējo vīziju un virzību uz konkrētiem mērķiem. Baiba vairāku NVO ietvaros aktīvi strādā pie iekļaujošā dialoga stiprināšanas valsts pārvaldē un politikā.
Profesionālajā darbībā Baiba:
• preventīvi vada procesus, kur ir augsta domstarpības rašanās iespējamība, risina konfliktus un saskarsmē veicina iekļaujošo dialogu
• koučinga ietvaros vada cilvēka kā personības un profesionāļa attīstības procesus
• risina sarežģītus juridiskus jautājumus
Baibas akadēmisko pieredzi veido Mag. Jurisprudencē (LU), studijas Erickson Coaching International, ES Konkurences tiesību studijas King’s College Londonā, tālākapmācība un pieredzes apmaiņa ASV normatīvo aktu izstrādē.