Lelde Kāpiņa

Lelde Kāpiņa

Mediatore un sistēmiskā terapeite

Sertificēta mediatore, sistēmiskā un ģimenes psihoterapeite, krīžu konsultante. Dzīvo ar filozofiski socioloģisku sevis, cilvēku un pasaules izpētes prieku un laimes sajūtu. Gatava dalīties.