Atpakaļ

Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem"

"Gribu palīdzēt bēgļiem" (GPB) aizsākās kā Facebook grupa 2015. gada septembrī, kura sapulcēja aktīvus līdzdomātājus ar mērķi palīdzēt nelaimē nokļuvušajiem bēgļiem. 2016. gada aprīlī GPB tika reģistrēta kā biedrība, kuras mērķis ir, balstoties uz bēgļu, patvēruma meklētāju un personu ar alternatīvo statusu identificētajām vajadzībām, sniegt praktisku, tūlītēju un brīvprātīgu palīdzību, integrējot ekonomiskajā, sociālajā un kultūras jomā.

Pasākumi

Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem"
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri