Atpakaļ

Lelde Metla-Rozentāle

Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas studiju fakultātes pasniedzēja

Mg.sc.soc., Mg.oec./Ph.D.cand. Iegūstot akadēmiskās zināšanas, izvēlējusies trīs būtiskas nozares – politikas zinātni, komunikācijas zinātni un uzņēmējdarbības vadību.
Politikas zinātne palīdzējusi saprast svarīgākos pamatjautājumus – kas ir valsts, kas ir demokrātija, kas ir pilsonis, kas ir sabiedrība utt., komunikācijas zinātne iemācījusi, kā par šiem būtiskajiem jautājumiem vienkārši, saprotami un pārliecinoši pastāstīt citiem, savukārt vadības zinātne devusi izpratni par to, kā efektīvi un kvalitatīvi pārvaldīt procesus – gan politikā, gan sabiedrībā, gan ikvienā dzīves jomā.
Vairāk nekā 10 gadus strādā par pasniedzēju Rīgas Stradiņa Universitātes Eiropas Studiju fakultātē. Paralēli tam darbojas dažādos nacionāla un starptautiska mēroga pētniecības projektos, piemēram, šobrīd ir komandā, kas nodarbojas ar klimata politikas jautājumu izpēti. Neiztrūkstoša ikdienas sastāvdaļa ir arī aktuālo politisko notikumu komentēšana un analīze dažādos Latvijas un arī ārvalstu medijos.
Darba un dzīves vadmotīvs ir: ja ir izvēle darīt vai nedarīt – es izvēlos darīt, ja ir izvēle smaidīt vai nesmaidīt – es izvēlos smaidīt!

Pasākumi

Lelde Metla-Rozentāle
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri