ES programma “Radošā Eiropa”

ES programma “Radošā Eiropa”

ES programma „Radošā Eiropa” ir izveidota, lai atbalstītu Eiropas kultūras un radošo nozaru attīstību. Tās mērķi ir aizsargāt, attīstīt un nostiprināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību un veicināt Eiropas kultūras mantojumu; nostiprināt Eiropas kultūras un radošo nozaru konkurētspēju, jo īpaši audiovizuālajā nozarē, lai veicinātu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi; atbalstīt Eiropas kultūras un radošo nozaru kapacitāti darboties transnacionāli un starptautiski.