Signe Mežinska

Signe Mežinska

LU Medicīnas fakultātes asociētā profesore, LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece, biedrības "Veselības projekti Latvijai" valdes locekle

Pētnieciskās intereses - biobanku ētiskie un sociālie aspekti, ārsta un pacienta attiecību modeļi, cilvēka reprodukcijas ētika, interešu konflikti medicīnā.