Rīgas Juridiskā augstskola

Rīgas Juridiskā augstskola

Kopš dibināšanas pirms 20 gadiem Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) misija ir bijusi un turpina būt izcilas juridiskās izglītības sniegšana globālā kontekstā. Mēs to esam panākuši, piesaistot starptautiski atzītus mācībspēkus un aktīvu studentu kopienu, kā arī savu galveno uzmanību vēršot uz starptautiskajām un Eiropas Savienības tiesībām. No 21. gadsimta juristiem tiek gaidīta starpdisciplināra domāšana un dažādu perspektīvu ietveršana savos risinājumu meklējumos. RJA nodrošina starpdisciplināru pieeju tiesību zinātnēm gan bakalauru, gan maģistru programmās un sniedz iespēju apvienot tiesību studijas ar kursiem biznesā, starptautiskajās attiecībās, diplomātijā, finansēs un tehnoloģijās.