Latvijas Mākslas akadēmija

Latvijas Mākslas akadēmija

Latvijas Mākslas akadēmija ir universitātes tipa augstskola, kas piedāvā iegūt augstāko mākslas izglītību. Mākslas akadēmija piedāvā studijas piecās nodaļās, kuru pārziņā ir kopā 15 dažādas apakšnozares: vizuālās mākslas nodaļa, vizuāli plastiskās mākslas nodaļa, dizaina nodaļa, audio-vizuālās mediju mākslas nodaļa, mākslas zinātnes nodaļa.