Atpakaļ

Biedrība "Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied Zeme"

Izmantojot LEADER pieeju, PPP biedrība “Zied zeme” īsteno Vietējās attīstības stratēģiju, kuras ietvaros tiek organizēti atklāti projektu konkursi. Vietējā attīstības stratēģija ir detalizēts plāns, kas izstrādāts, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, un saskaņojot tās ar kopējām attīstības prioritātēm.Vietējā attīstības stratēģijā tiek ietverta detalizēta lauku teritorijas situācijas analīze, noskaidrotas un izanalizētas galvenās attīstības problēmas un vajadzības, uz kuru pamata tiek veidota lauku teritorijas attīstības vīzija, noteiktas galvenās prioritātes un paredzētas konkrētas rīcības, kas sekmēs lauku teritorijas attīstību, veicinās jauninājumus, stiprinās lauku ekonomiku, nodrošinās pilnvērtīgu lauku iedzīvotāja dzīves kvalitāti.

Pasākumi

Biedrība "Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied Zeme"
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri