Iveta Reinholde

Iveta Reinholde

Latvijas Universitātes Politikas zinātņu nodaļas vadītāja

Pētnieciskās intereses:publiskā pārvalde un vadība, rīcībpolitikas pārcelšana.
Studiju kursi: Ievads publiskajā administrācijā, Politikas analīze, Publiskās administrācijas aktuālās problēmas, Publiskā sektora vadība, Projektu vadības pamati, Organizāciju teorija, Komandas veidošana, Kvalitātes vadības sistēmas u.c.