Atpakaļ

Rafiks Misirovs

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas vecākais eksperts

Rafiks Misirovs ir Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta Eiropas Savienības fonda projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas vecākais eksperts. Rafiks piedalās Latvijas Republikas Saeimas sociālās uzņēmējdarbības darba grupas darbā, kas strādā pie likumprojekta “Sociālās uzņēmējdarbības likums” izstrādes. Rafikam ir Latvijas Universitātes jurista maģistra grāds. Iepriekš Rafiks ir strādājis Eiropas Savienības finansētā Twinning projekta “Atbalsts Azerbaidžānas Valsts sociālās aizsardzības fondam, ieviešot fondēto elementu pensiju apdrošināšanas sistēmā, privāto pensiju fondu un regulējošā likumdošanas ietvara izveidē”, kurā Labklājības ministrija piedalījās kā vadošais partneris, kā arī Latvijas Republikas Saeimā un Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijā.

Pasākumi

Rafiks Misirovs
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri