Atpakaļ

Latvijas studentu apvienība

Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos. Tā ir biedrība, kuras biedri ir Latvijas augstskolu studējošo pašpārvaldes. LSA sniedz atzinumus par studējošo intereses skarošo normatīvo aktu projektiem, uzvirza studējošo pārstāvjus Augstākās izglītības padomē un citās institūcijās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī nodrošina Latvijas studējošo pašpārvalžu pārstāvību ārvalstīs un savas kompetences ietvaros risina citus ar studējošo interešu pārstāvniecību saistītus jautājumus.

Pasākumi

Latvijas studentu apvienība
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri