Atpakaļ

Vita Stiģe-Škuškovnika

Dažādības eksperte, Instagram profila @dzivebezberniem veidotāja

Vita ir dažādības eksperte bezbērnotības iekļaušanas jautājumos, doktora zinātniskā grāda pretendente, 2022. gadā saņēmusi "World Childless Week" titulu "People’s Champion".
Konsultē un izglīto uzņēmumus, vada seminārus un iedvesmo caur pieredzes stāstu par dažādības, bezbērnotības un iekļaušanas jautājumiem.
Zinātniski pēta un sabiedrībā aktualizē bezbērnotības tematiku, izstrādā disertāciju par dažādības vadību un iekļaujošas darba vides veicināšanu augstākajā izglītībā.
Instagram profila @dzivebezberniem satura veidotāja, kopienas un Facebook atbalsta grupas sievietēm bez bērniem attīstītāja Latvijā.
Komunikācijas un izglītības konsultante.

Pasākumi

Vita Stiģe-Škuškovnika
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri