Atpakaļ

Imants Jurevičius

Valsts probācijas dienesta vadītājs

Imants Jurevičius ir Valsts probācijas dienesta vadītājs, Latvijas un starptautiska līmeņa sabiedrībā izciešamo sodu jomas profesionālis un inovāciju entuziasts vairāk kā 15 gadus. I.Jurevičius ir vadījis daudzu stratēģiski nozīmīgu attīstības projektu sagatavošanu, īstenošanu un uzraudzību, ieviešot dzimumnoziedznieku uzraudzības un sociālās uzvedības korekcijas sistēmu, likumpārkāpēju elektronisko uzraudzību, brīvprātīgo līdzgaitnieku darba modeli darbam ar probācijas klientiem. Tas ir veicinājis gan Latvijas probācijas sistēmas un kriminālsodu izpildes sistēmas attīstību, gan Latvijas probācijas sistēmas starptautisku atpazīstamību un Valsts probācijas dienesta kā partnera izvēli vairāku starptautiski nozīmīgu projektu īstenošanai - labākās starptautiskās pieredzes pārņemšanai un ieviešanai Latvijā un Latvijas pieredzes tālāknodošanā citām valstīm.

Pasākumi

Imants Jurevičius
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri