Vents Sīlis

Vents Sīlis

RSU Humanitāro zinātņu katedras docents

Filosofs un sociologs, rakstu krājumu “Filiosofiskā antropoloģija I” (2015) un “Filosofiskā antropoloģija II” (2018) redaktors un autors. Aktīvi nodarbojas ar mūsdienu maskulinitātes izpēti un vīriešu grupu organizāciju. Lasījis Open Minded lekciju kursu “4 lekcijas par seksualitāti” (2015-2017).