Latvijas Pilsoniskā alianse

Latvijas Pilsoniskā alianse

Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā - biedrība, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno 127 biedrus, kas kopumā sastāda aptuveni 70 000 privātpersonas jeb 70% no visām NVO iesaistītajām personām Latvijā un 27 500 privātpersonas ārvalstīs jeb 11% no Latvijas diasporas. Latvijas Pilsoniskās alianses darbības virzieni ir: * pilsoniskās sabiedrības un NVO interešu aizstāvība; *sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos procesos valstī: *NVO finanšu pieejamības veicināšana; *NVO kapacitātes stiprināšana; * NVO darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā.