Atpakaļ

Latvijas Pilsoniskā alianse

Latvijas Pilsoniskā alianse ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno 140 biedrus, kopumā aptverot aptuveni 70 000 privātpersonas.

Latvijas Pilsoniskās alianses galvenie darbības virzieni: pilsoniskās sabiedrības un NVO interešu aizstāvība, sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos procesos valstī, tai skaitā pilsoniskā izglītība, NVO finanšu pieejamības veicināšana, NVO kapacitātes stiprināšana, kā arī NVO darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā.

Pasākumi

Latvijas Pilsoniskā alianse
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri