Atpakaļ

Ivars Putnis

Zinātniskā institūta "BIOR" pētnieks, LU lektors

Ihtiologs piedalījies pētījumos gan par Latvijas ekosistēmu dinamiku klimata ietekmē, gan veicis pētījumus par dažādām Baltijas jūrā sastopmām sugām. 2021. gadā uzsākts darbs pie projekta LIFE REEF, kura laikā tiks pievērsta uzmanība Baltijas jūras Latvijas piekrastē sastopamajām invazīvajām sugām un to ietekmei uz dzīvotnēm. Tāpēc ar dažādām jūras grunts izpētes metodēm iegūtie dati tiks izmantoti, lai projekta laikā izstrādātu rīcības plānu invazīvo jūras sugu ietekmes samazināšanai.

Pasākumi

Ivars Putnis
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri