Atpakaļ

Krista Asmusa

Sabiedrības par atklātību DELNA juridiskā konsultante

No 2020. gada novembra Krista Asmusa ir DELNA juridiskā konsultante un sniedz atbalstu DELNA Trauksmes celšanas centrā kā trauksmes cēlēju kontaktpersona. Krista uzklausa katru gadījumu, rūpīgi analizē saņemto informāciju un sniedz atbalstu trauksmes cēlējiem. Krista nodrošina, ka DELNA Trauksmes celšanas centrs iespēju robežās palīdz trauksmes cēlējiem un citiem ziņotājiem risināt radušās problēmsituācijas, kā arī piesaista neatkarīgus ekspertus viedokļu vai atzinumu sniegšanai.

Kristas iepriekšējā darba pieredze ir saistīta ar darbu tiesā, valsts pārvaldē un starptautiskā uzņēmumā.

Kristai ir Latvijas Universitātes sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē.

Pasākumi

Krista Asmusa
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri